25 Νοε 2015

114.940 ευρώ στον Δήμο Χαλανδρίου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του.

Aπό τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», κατανέμεται συνολικό ποσό ύψους 25.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.
Στον Δήμο Χαλανδρίου αντιστοιχεί το ποσό των 114.940 ευρώ.
Δείτε Ε Δ Ω αναλυτικά την κατανομή των ποσών σε όλους τους Δήμους της χώρας.