21 Οκτ 2015

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Α.Χ.