21 Οκτ 2015

Δήμος Χαλανδρίου: Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ


Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904

Χαλάνδρι, 16/10/2015
Α.Π.: 30196

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 28η / 2015

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 21η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το οικονομικό έτος 2016.

2.Καθορισμός τελών διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2016.

3.Αναπροσαρμογή των τελών Κοιμητηρίου του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016.

4.Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση, για το Οικονομικό έτος 2016.

5.Αναπροσαρμογή συντελεστών φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.) για το οικονομικό έτος 2016.

6.Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 292/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου: «Κανονιστική διάταξη για χώρους όπου επιτρέπεται η ανάπτυξη νέων τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο, εντός των ορίων της περιοχής που ανακηρύσσεται κορεσμένη σε ΚΥΕ αναψυχής και εστίασης στο κέντρο του Χαλανδρίου».

7.Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής επί της συμπληρωματικής εγγραφής νηπίων και βρεφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Χαλανδρίου, λόγω κένωσης θέσεων και της εξέτασης των εκπρόθεσμων ενστάσεων γονέων.

8.Έγκριση πίστωσης για τη φωτογραφική κάλυψη του 4ου Αγώνα Δρόμου Μεικτής Διαδρομής στη Ρεματιά Χαλανδρίου.

9.Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

10.Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων (Κ.Ο.Ε.).

11.Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων (Εκπαιδευτική Αναγέννηση).

12.Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης οχήματος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΛΥΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».

13.Έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού: «Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων».

14.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», Α.Μ. 12/2014.

15.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ», Α.Μ. 01/2011.

16.Αίτημα χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών, του έργου «Συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών στο Δήμο Χαλανδρίου», A.M. 05/2014.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ