14 Οκτ 2015

Δήμος Χαλανδρίου: Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 27η / 2015

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 14η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2015. 

2. Καθορισμός ειδικοτήτων του προς πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. 

3. Καθορισμός ειδικοτήτων του προς πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου. 

4. Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατ΄ εφαρμογή δικαστικής απόφασης. 

5. Διάθεση πίστωσης και έγκριση σκοπιμότητας για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου. 

6. Έγκριση πίστωσης για τη φωτογραφική κάλυψη του 4ου Αγώνα Δρόμου Μεικτής Διαδρομής στη Ρεματιά Χαλανδρίου. 

7. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τον υπ΄ αριθμ. 167/2014 χρηματικό κατάλογο & χρέωση στον πραγματικό οφειλέτη. 

8. Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου. 

9. Αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών της Σχολικής Επιτροπής Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου. 

10. Παραχώρηση ή μη αθλητικών χώρων. 

11. Παραχώρηση χρήσης γραφείου στο ακίνητο του Κ.Α.Π.Η. Κ. Χαλανδρίου επί της οδού Ιλιάδος 23 Χαλάνδρι, ως έδρα του Εξωραϊστικού, Προοδευτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Άγιοι Ανάργυροι». 

12. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 358/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων του καταστήματος «ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ». 

13. Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων επί της οδού Αγίας Παρασκευής, στο Ο.Τ. 56 στο Δήμο Χαλανδρίου. 

14. Καθορισμός τελικής τιμής χρέωσης για την κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού ακαθάρτων στην οδό Θρασυβούλου – Α.Μ. 04/2014. 

15. Άδεια κοπής επικίνδυνων δένδρων.