21 Οκτ 2015

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.: Ψήφισμα ΓΣ – Όχι στην προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων στο χώρο του Δημοσίου

Ψήφισμα Γενικού Συμβουλίου Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
19 Οκτωβρίου 2015
Όχι στην προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων στο χώρο του Δημοσίου
Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία με πρόσχημα «τη συμμετοχή των υπαλλήλων της ΓΓΔΕ σε δράσεις με υψηλό ανθρωπιστικό, κοινωνικό και επιστημονικό περιεχόμενο, που σχετίζονται με θέματα υγείας», προωθεί και διαφημίζει το ιδιωτικό κερδοσκοπικό κεφάλαιο του χώρου της Υγείας, εντός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων καλεί τις γυναίκες υπαλλήλους της ΓΓΔΕ να παραστούν σε εκδήλωση, την οποία διοργανώνει η ίδια για λογαριασμό του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομικών.
Σε σχετικό έγγραφο, το οποίο μάλιστα χαρακτηρίζεται ως «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ», καλεί τους προϊσταμένους των Δ.Ο.Y., να διευκολύνουν τις εργαζόμενες να παραστούν στη συγκεκριμένη εκδήλωση, στην οποία εισηγητές θα είναι διευθυντικά στελέχη του Ιατρικού Κέντρου.
Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. απαιτεί την ανάκληση του εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Εσόδων, «υπενθυμίζοντας» ότι οι Δημόσιες Υπηρεσίες δεν αποτελούν πεδίο προώθησης νέων προϊόντων και αύξησης του πελατολογίου των επιχειρήσεων ιδιωτικών συμφερόντων.
Ο αγώνας για ένα δημόσιο, δωρεάν και ποιοτικό σύστημα Υγείας, το οποίο θα προσφέρει υπηρεσίες θεραπείας και υπηρεσίες πρόληψης και θα είναι προσβάσιμο από το σύνολο των πολιτών, χωρίς περιορισμούς και αποκλεισμούς, αποτελεί σαφή προτεραιότητα του Συνδικαλιστικού Κινήματος του Δημοσίου.
Από το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.