16 Οκτ 2015

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ Ν.4257/2014.