20 Οκτ 2015

114.940 ευρώ στον Δήμο Χαλανδρίου

114.940 ευρώ αποδίδεται στον Δήμο Χαλανδρίου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Εσωτερικής Ανασυγκρότησης.
Πρόκειται για ποσό από την Γ΄ Κατανομή (σύνολο 25.000.000,00 ευρώ) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

με πληροφορίες από localit.gr/