3 Μαΐ 2018

Μεταπτυχιακά Δημοσίων/Δημοτικών Υπαλλήλων: Τα πάνω-κάτω με Πράξη Επιτρόπου

Ένα σημαντικό θέμα για τους Δημοσίους Υπαλλήλους παρουσιάζει – αναδεικνύει, σήμερα, το epoli.gr αυτό της συμμετοχής σε μεταπτυχιακά προγράμματα και τις απολαβές αυτών και τον ηλικιακό περιορισμό που προβλέπουν, ειδικότερα, τα άρθρα 43 του Π.Δ. 57/2007 και 38 του Ν.1943/1991.
Όλα ξεκίνησαν με την αριθμ.: 5/2018 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Δήμο Νίκαιας, όταν επιστράφηκαν αθεώρητα χρηματικά εντάλματα πληρωμής οικονομικού έτους 2018 για καταβολή αποδοχών υπαλλήλων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, λόγω απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, επειδή μεταξύ άλλων, οι υπάλληλοι που μετείχαν σε προγράμματα Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης δεν θα έπρεπε να έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 43 του Π.Δ. 57/2007 και το άρθρο 38 του Ν.1943/1991).
Για το θέμα, η ΠΟΕ-ΟΤΑ, άμεσα, απευθύνθηκε με επιστολή της (επισυνάπτεται) προς το Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, επισημαίνοντας πως, η Πράξη του Επιτρόπου δύναται να δημιουργήσει προηγούμενο με δυσμενείς συνέπειες για το σύνολο των εργαζομένων στους Δήμους, ζητώντας την παρέμβασή του, είτε με την ανάκληση της Πράξης του Επιτρόπου, είτε της ψήφισης νομοθετικής πρωτοβουλίας, για την οριστική, ξεκάθαρη επίλυση του μεγάλου αυτού ζητήματος.
Το ΥΠΔΑ, με το απαντητικό του έγγραφο προς την ΠΟΕ-ΟΤΑ (επισυνάπτεται), επικαλούμενο την κείμενη νομοθεσία εκφράζει την ακόλουθη άποψη:
  • Εφαρμοστέα διάταξη για τη συμμετοχή των υπαλλήλων σε μεταπτυχιακά προγράμματα είναι το άρθρο 47 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), στην οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη για όριο ηλικίας και ο μόνος περιορισμός που προβλέπεται, είναι ο χρόνος που απομένει μετά το πέρας της άδειας να μην είναι μικρότερος του τετραπλάσιου της διάρκειας της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.
  • Όσον αφορά στους Δημοτικούς Υπαλλήλους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3584/07 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων), όπου προβλέπεται αντίστοιχος περιορισμός (άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης).