20 Μαρ 2018

Προκήρυξη 3Κ/2018: Νέα δικαστική δικαίωση “παρατασιούχων”

Σήμερα, το epoli.gr και ενώ η Προκήρυξη 3Κ/2018 είναι σε εξέλιξη, μετά απ’ αυτήν του Δήμου Ωραιοκάστρου, παρουσιάζει, αποκλειστικά, άλλη μία περίπτωση δικαστικής δικαίωσης συμβασιούχων – “παρατασιούχων” ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, αυτήν τη φορά, του Δήμου Κατερίνης.
Οι 32 συμβασιούχοι – “παρατασιούχοι”, μέσω της πληρεξούσιας δικηγόρου τους κας Ολ. Χαριτίδου, προσέφυγαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης και τη διαδικασία αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, ζητώντας την αναγνώριση της απασχόλησής τους έως ΙΔΑΧ, την παραμονή στην εργασία τους και μετά την 31η/3/2018, με τους όρους με τους οποίους παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ως ΙΔΑΧ, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της αγωγής τους και τέλος, την έκδοση προσωρινής διαταγής παραμονής στην εργασία και συνέχιση αυτής και μετά την 31η/3/2018 και μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της παρούσας αιτήσεως.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την προσωρινή διαταγή, που δημοσιεύει το epoli.gr το Δικαστήριο δέχεται το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής και υποχρεώνει τον Δήμο Κατερίνης, προσωρινά, και μέχρι τη συζήτηση της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων να αποδέχεται τις προσφερόμενες υπηρεσίες των 32 εργαζομένων, απασχολώντας τους με την ειδικότητα και στη θέση και υπό τους όρους που παρείχαν μέχρι σήμερα τις υπηρεσίες τους.
Επισημαίνεται ότι, η συζήτηση της προαναφερόμενης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων θα συζητηθεί στις 19 Απριλίου 2018.
Η απόφαση