20 Φεβ 2018

20 Φεβρουαρίου ξεκινάνε οι αιτήσεις για τις προσλήψεις ανταποδοτικών

Συμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το ΑΣΕΠ στις 20 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη ξεκινάνε οι αιτήσεις στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 26 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 8 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις ανακοινώσεις του ΑΣΕΠ

http://www.asep.gr/webcenter/portal/oracle/webcenter/page/scopedMD/s3eab32ab_c911_478a_8f8b_0ef74565e04d/PortalHome.jspx?wc.contextURL=%2Fspaces%2Fasep&_afrLoop=12661901141193832&_adf.ctrl-state=m4sb80t7h_81&shortDesc=Αρχική&centerWidth=65%25#!%40%40%3F_afrLoop%3D12661901141193832%26shortDesc%3D%25CE%2591%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE%26wc.contextURL%3D%252Fspaces%252Fasep%26centerWidth%3D65%2525%26_adf.ctrl-state%3Dm4sb80t7h_85
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2018
Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/2-2-2018 & 9/9-2-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) 
για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών), το ΑΣΕΠ εξέδωσε οδηγίες

http://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20Libraries/asep/Competitions/3Κ_2018/Σχετικά%20Έντυπα/3Κ2018_Διευκρινίσεις%20ηλεκτρ.%20αιτ.pdf?lve
προς τους υποψηφίους με σκοπό την ορθή συμπλήρωση της αιτήσεώς τους και την έγκυρη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη διαδικασία.