22 Ιαν 2018

Μηνιαίο Ενημερωτικό Σύνταξης και βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων


Οι βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων Δημοσίου,
ΚΑΙ το
Μηνιαίο Ενημερωτικό Σύνταξης (όπου αναγράφονται αναλυτικά τα ποσά της σύνταξης και οι κρατήσεις)
είναι διαθέσιμα


Μέσω της επιλογής προσωποποιημένη πληροφόρηση της Διαδικτυακής Πύλης Συνταξιούχων Δημοσίου, με τον λογαριασμό του συνταξιούχου στο TAXISNET (username και password) και θα μπορούν να αντληθούν για πληροφοριακούς λόγους 
Επισημαίνεται, ότι τα ποσά συντάξεων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην Δήλωση Φόρου Εισοδήματος (Ε1)
Σχετικά: