19 Νοε 2016

Πώς να υπολογίσετε την άδεια που δικαιούστε έως τέλος 2016 (εφαρμογή)

Ολόκληρη η οφειλόμενη ετήσια άδεια ανάπαυσης και το επίδομα αδείας πρέπει να χορηγηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2016, σύμφωνα με ανακοίνωση που έξεδωσε η ΓΣΕΕ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, μέσω του Κέντρου Πκηροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ).

Όπως αναφέρεται, ενδεχόμενη συμφωνία για μη χορήγηση της ετήσιας άδειας είναι άκυρη.

Υπολογίστε εδώ την άδεια που δικαιούστε