29 Νοε 2016

1,8 εκ. € για τα χρέη του Πατρινού Καρναβαλιού!

Με σχετική απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, στο πλαίσιο της επιχορήγησης Νομικών Προσώπων Ο.Τ.Α. για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τρίτους, εγκρίνεται η επιχορήγηση συνολικού ποσού έως 1.772.693,65€ στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων - Καρναβάλι Πάτρας» αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης), με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠ.ΕΣ.- Κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».