26 Οκτ 2016

Δήμος Χαλανδρίου: Ψήφισμα για τους πλειστηριασμούς

Ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου δηλώνουµε την αµέριστη συµπαράστασή µας στους συµπολίτες µας, που κινδυνεύουν να χάσουν και τα ελάχιστα περιουσιακά τους στοιχεία, λόγω της εφαρµοζόµενης κυβερνητικής πολιτικής, που αποτελεί συνέχεια της µονοµερούς ταξικής πολιτικής υπέρ των ιδιωτικών τραπεζών, των distress funds και των ξένων δανειστών που ακολούθησαν και οι προηγούµενες κυβερνήσεις.

Πιστεύουµε ότι είναι αναγκαία η συσπείρωση όλων των προοδευτικών ριζοσπαστικών αντιµνηµονιακών δυνάµεων της πόλης, ώστε να οργανωθεί ένα µέτωπο συµπαράστασης, αντίστασης και αποτροπής των πλειστηριασµών για τους δοκιµαζόµενους συνδηµότες µας.

- Στηρίζουµε τόσο πολιτικά όσο και µε τη φυσική µας παρουσία, τις δράσεις αποτροπής πλειστηριασµών κατοικιών που λαµβάνουν χώρα κάθε Τετάρτη 15:00 στο Ειρηνοδικείο του Χαλανδρίου.

- Ζητάµε από την Κυβέρνηση να αποσύρει τον Νόµο για τους πλειστηριασµούς της πρώτης κατοικίας και να µην πουληθούν σε ξένα funds τα δάνεια των πολιτών.

- Ο ∆ήµος Χαλανδρίου δεν πρόκειται να προχωρήσει σε κατασχέσεις, λόγω χρεών σε συνδηµότες µας που δοκιµάζονται από την κρίση. 

Δείτε Ε Δ Ω το Ψήφισμα