17 Οκτ 2016

Δημόσιο: Πώς γίνεται η αναπλήρωση Προϊσταμένων [Εγκύκλιος]

Εγκύκλιος του αν. Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Χριστόφορου Βερναρδάκη, για την αναπλήρωση προϊσταμένων οργανικών μονάδων, και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), μετά και τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του ν.4369/2016.

Κυριότερα σ’ αυτήν γίνεται σαφές ότι, σε κάθε περίπτωση η αναπλήρωση αποτελεί προσωρινό τρόπο πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, στο πλαίσιο της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας και οι βασικές προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούνται κατά τη διαδικασία αναπλήρωσης, να είναι οι ακόλουθες:

α) οι προς πλήρωση θέσεις προϊσταμένων να είναι θεσμοθετημένες, όπως προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις,

β) οι υπάλληλοι να ανήκουν σε κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται βάσει των οριζομένων στις οικείες οργανικές διατάξεις,

γ) να τηρείται το προβάδισμα των βαθμών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 87 του Υ.Κ., κυρίως όσον αφορά τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης αναπλήρωσης, όπου εν προκειμένω λαμβάνεται υπόψη και ο πλεονάζων χρόνος στο βαθμό.