19 Οκτ 2016

Δημόσιο: Εκτός επιχορήγησης Φορείς που δεν δηλώσουν στοιχεία

Με νέα του εγκύκλιο, το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., υπενθυμίζει ότι, όσοι Φορείς επιχορηγούνται από το Κράτος, πρέπει να καταθέσουν τα απολογιστικά τους στοιχεία δαπανών έως την 31η Οκτωβρίου 2016, ειδάλλως, «… η μη δημοσίευση των απολογιστικών στοιχείων δαπανών έως την καταληκτική ημερομηνία έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υπόχρεου φορέα από κάθε επιχορήγηση στο μέλλον», όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην ίδια εγκύκλιο.

«Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την κοινοποίηση της παρούσας στο σύνολο των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και των υπηρεσιών που βρίσκονται υπό την εποπτεία σας, ιδίως δε αυτών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον έλεγχο δαπανών (ΥΔΕ, Υπηρεσίες Επιτρόπων κ.ο.κ), καθώς και σε κάθε επιχορηγούμενο από την Υπηρεσία σας φορέα που εμπίπτει, σύμφωνα και με τα προαναφερόμενα, στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 10Β του Προγράμματος Διαύγεια», συμπληρώνεται.

Επισημαίνεται ότι, η συγκεκριμένη εγκύκλιος αφορά σε Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Δήμους και Περιφέρειες.