7 Σεπ 2016

Εντοπίστηκαν λάθη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Ποιος δήμος ευθύνεται

Aνακολουθίες σε καταχωρήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Τεμπών εντοπίζει ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ και με επιστολή του προς τη συντονιστή Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την εφαρμογή του Προγράμματος Διαύγεια του Δήμου Τεμπών τον Δήμαρχο Τεμπών, κ. Κώστα Κολλάτο, τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κ. Γιώργο Πατούλη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη και τον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Ιωάννη Μπαλάφα ζητά την ορθή και πλήρη εφαρμογή από τον φορέα των διατάξεων του Ν.3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια).
Μεταξύ άλλων αναφέρει:

«…σας επισημαίνουμε τα παρακάτω σημεία των καταχρήσεών σας που χρειάζονται διόρθωση:
  1. Η Οριστικοποίηση Πληρωμής με ΑΔΑ 7ΩΔΝΩΗ7-62Λ που έχετε καταχωρήσει έχει λάθος ποσό στο πεδίο που αφορά το συνολικό ποσό δαπάνης στα στοιχεία του δικαιούχου. Συγκεκριμένα έχετε καταχωρήσει στο ποσό της δαπάνης, τον αριθμό ΚΑΕ (02.80.8313.6263), με συνέπεια να εμφανίζεται το ποσό των 28.083.136.263,00 ευρώ αντί για το ποσό των 369,00 ευρώ όπως αυτό αναγράφεται στο ηλεκτρονικό αρχείο.
Σας παρακαλούμε να αποκαταστήσετε τα λάθη και να συμπληρώσετε τις ελλείψεις (όπου αυτές υπάρχουν). Θεωρούμε επίσης σκόπιμο να θεσπίσετε εργαλεία και διαδικασίες (π.χ. αυτόματη ανάρτηση από το πληροφοριακό σας σύστημα) ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους λάθη.
Η ομάδα Ανοιχτής Διακυβέρνησης με τη συνδρομή της ομάδας των εθελοντών Νομικών του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ θα εξετάσει τη χρήση νομικών μέσων για την ακύρωση αποφάσεων που δεν είναι ορθά καταχωρημένες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Η σωστή καταχώρηση μεταδεδομένων και η πληρότητα των στοιχείων στις αποφάσεις που αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ είναι σημαντική τόσο για τη διαφανή λειτουργία του φορέα σας όσο και για την τήρηση της νομιμότητας και της λογοδοσίας όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο».