30 Αυγ 2016

Veto των Περιφερειαρχών στην αδειοδότηση των ΚΔΑΠ από τους Δήμους

Την αναμόρφωση της νομοθετικής ρύθμισης (Τροπολογίας), με την οποία τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο για τη διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων, ζητεί το Δ.Σ. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), που συζήτησε το θέμα στη σημερινή του συνεδρίαση.

Σε επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε., κ. Κώστας Αγοραστός, στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, επισημαίνει ότι, με την κατατεθείσα στη Βουλή τροπολογία επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», για την τροποποίηση του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 111 του ν. 3852/2010, όσον αφορά τις δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των ίδιων των Δήμων και των νομικών τους προσώπων, «θα έχουμε το παράδοξο αδειοδότης και αδειοδοτούμενος, ελεγκτής και ελεγχόμενος να είναι ο ίδιος φορέας, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται».

«Θεωρούμε ότι η άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες των Περιφερειών της Χώρας είναι επιβεβλημένο να συνεχισθεί και δε συναινούμε με την προτεινόμενη Τροπολογία», καθιστά σαφές ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. και ξεκαθαρίζει:

«Κανένα πρόβλημα δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής στην άσκηση αυτού του ρόλου από τις Υπηρεσίες των Περιφερειών.

Υπάρχει από το 2001 νομικό πλαίσιο, που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ από Δημοτικές και Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το φορέα αδειοδότησής τους και τη διενέργεια ελέγχου. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του "Καλλικράτη" μεταξύ των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπάρχουν σχέσεις συνεργασίας και συναλληλίας, οι οποίες αναπτύσσονται βάσει του νόμου και κοινών συμφωνιών.

Θεωρούμε λοιπόν ότι, για να επιτευχθεί αυτή η εύρυθμη λειτουργία, θα πρέπει οι ρόλοι να είναι διακριτοί, ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες ισορροπίες και να παράγεται έργο ουσιαστικό και ωφέλιμο για το κοινωνικό σύνολο».