17 Αυγ 2016

ΝΣΚ: Υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του ελληνικού δημοσίου

Υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου έχουν όσοι παρέχουν υπηρεσίες (και όχι προϊόντα) στο Δημόσιο, όπως είναι οι απασχολούμενοι που αμείβονται με απόδειξη επαγγελματικών δαπανών, η οποία εκδίδεται από τον φορέα απασχόλησης, οι απασχολούμενοι με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, με σχέση έμμισθης εντολής, οι παρέχοντες υπηρεσίες από επαχθή αιτία, καθώς και εκείνοι που εκπονούν μελέτες και παρέχουν σχετικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα αν η σχετική υποχρέωση αναλήφθηκε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας ή μη (ομόφωνα – ΓνΝΣΚ 78/2016).
Πηγή: dimosnet.gr
 ΕΔΩ  η 78/2016 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.