9 Αυγ 2016

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα [Νέα Εγκύκλιος]

Σε συνέχεια της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2355/οικ.20352/27-7-2016 εγκυκλίου, με θέμα «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα», αναφορικά με την έκδοση του Π.Δ. 69/2016 (Α’ 127), το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με νέα του εγκύκλιο, διευκρινίζει περαιτέρω θέματα, που αφορούν: 
α) το πεδίο εφαρμογής του Π.Δ., 
β) το αντικείμενο, 
γ) τον ορισμό προϋπηρεσίας και τις προϋποθέσεις αναγνώρισης, 
δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
ε) τη διαδικασία αναγνώρισης της προϋπηρεσίας και 
στ) τη βαθμολογική ένταξη μετά την αναγνώριση της προϋπηρεσίας.

Ακολουθεί σε επισυναπτόμενο αρχείο η εγκύκλιος.