26 Αυγ 2016

Τέλος στη δίωξη Δημάρχων και Υπαλλήλων που δεν έδωσαν στοιχεία στο ΥΠ.ΕΣ.

Μία από τις σημαντικότερες προβλέψεις, του σε διαβούλευση Πολυνομοσχεδίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., είναι η παύση, οριστικά, της πειθαρχικής δίωξης, όσων Δημοτικών Υπαλλήλων και Δημάρχων δεν παρέδωσαν στοιχεία για τους εργαζόμενους στους Δήμους τους, στο Υπουργείο Εσωτερικών, κατά παράβαση της παραγράφου (Ζ) της εγκυκλίου Α.Δ.Α. Β4ΣΩΧ-ΗΤΔ/2015, «αναγνωριζομένης της μη ιδιοτελούς στάσης τους και της, προς προστασία των θέσεων εργασίας των εργαζομένων στους αντιστοίχους δήμους, εμπράκτως εκφρασθείσας άρνησης συμμόρφωσής τους, στην άνω εγκύκλιο, τυχόν δε ασκηθείσες ή και περαιωθείσες διώξεις και πειθαρχικές διαδικασίες για την αιτία αυτή, θεωρούνται ως μηδέποτε γενόμενες», όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται.