10 Αυγ 2016

Εγινε ΦΕΚ ο νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Ο νόμος 4412/2016 είναι αυτός που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις με ΦΕΚ με αριθμό 147 Τεύχος Α’ 8/8/2016 και ο οποίος από 1/1/2017 καταργεί κάθε προηγούμενο νόμος μεταξύ των οποίων και τον ΕΚΠΟΤΑ. 
Οπως έχει επισημάνει η ΚΕΔΕ η οποία εκτίμησε ως θετικό στο σύνολό του τον νόμο, εκκρεμούν αρκετά Προεδρικά Διατάγματα τα οποία τον συνοδεύουν και τα οποία είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει.

Το ΦΕΚ μπορείτε να βρείτε εδώ