4 Αυγ 2016

Συχνές ερωτήσεις στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. για τους προϋπολογισμούς 2017 των ΟΤΑ

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/proypologismoi_ota2017/ συχνές ερωτήσεις -απαντήσεις για τους προϋπολογισμούς ΟΤΑ 2017 σχετικά με

- το ποσό που εγγράφεται στον ΚΑΕ 1212 αναφορικά με το μέρος που αντιστοιχεί στα έσοδα των δήμων ή των ν.π.δ.δ. που προκύπτουν από την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017

- την υποχρέωση υποβολής Στατιστικών Δελτίων κατά τον έλεγχο νομιμότητας των προϋπολογισμών Δήμων και ΝΠΔΔ 

και 

- τα ποσά που εγγράφονται στους Κ.Α.Ε. «0715-Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)», και «0441-Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)»