8 Ιουλ 2016

«Κούρεμα» στεγαστικών δανείων Δημοσίων & Δημοτικών Υπαλλήλων

Ρύθμιση-ανάσα για 145.000 δημοσίους και δημοτικούς υπαλλήλους που έχουν στεγαστικά και επισκευαστικά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποφάσισε χθες το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. (Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής).

Ανάμεσα στις λύσεις είναι η μείωση του επιτοκίου, η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής, αλλά και το «σπάσιμο» του δανείου στα δύο, με το 50% της οφειλής να «παγώνει» για 10 χρόνια. Ταυτόχρονα οι συνεπείς δανειολήπτες θα επιβραβεύονται με επιστροφή 1% επί των τόκων. Δηλαδή αν πληρώσει κάποιος 2.000 ευρώ για τόκους θα του επιστραφούν περίπου 460 ευρώ.

Βασικό κριτήριο για τις νέε ς ρυθμίσεις δανείων αποτελεί η εξασφάλιση βιώσιμης λύσης, δηλ. το διαθέσιμο ποσό, μετά την πληρωμή της δόσης εισόδημα, να είναι ικανό για τη διαβίωση του δανειολήπτη, λαμβανομένης υπόψιν της οικογενειακής του κατάστασης.

Ανάλογα με την εισοδηματική και οικογενειακή κατάσταση του κάθε δανειολήπτη, οι λύσεις που θα ακολουθούνται – κατά σειρά – είναι:
  • Επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου.
  • Μείωση του επιτοκίου δανεισμού.
  • Διαχωρισμός του δανείου, ώστε να αποπληρώνεται με το μειωμένο επιτόκιο ένα μέρος του κεφαλαίου και το υπόλοιπο να παραμένει “παγωμένο” για διάστημα 10 ετών.
Επίσης, για την αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων αναγκών θα προβλέπεται και η δυνατότητα μειωμένων καταβολών για χρονικό διάστημα έως και τριών χρόνων.

Όπως εκτιμά το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π., με το νέο πλαίσιο ρύθμισης:

- Το 48% των δανειοληπτών θα τύχει μεσοσταθμικής μείωσης επιτοκίου κατά 2,25%, ενώ στο 30% αυτών θα ισχύσει και "πάγωμα" αποπληρωμής μέρους του κεφαλαίου.

- Στο υπόλοιπο 52% των δανειοληπτών και με την προϋπόθεση ότι, είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, προβλέπεται επιστροφή τόκων, της τάξεως του 1% ως επιβράβευση.

Το επόμενο διάστημα θα αναρτηθούν πίνακες εισοδημάτων, βάσει των οποίων θα γίνονται οι ρυθμίσεις. 

ΠΗΓΗ: epoli.gr από ΕΘΝΟΣ