14 Ιουλ 2016

ΙΚΑ: Το νέο καθεστώς για τις προσωρινές συντάξεις (εγκύκλιος)

Το νέο καθεστώς για τους ασφαλισμένους που δικαιούνται προσωρινή σύνταξη περιγράφεται σε εγκύκλιο του ΙΚΑ η οποία εκδόθηκε στις 12/7/16. Η εγκύκλιος διευκρινίζει, μέσω αναλυτικών οδηγιών, το νέο τρόπο χορήγησης προσωρινών συντάξεων. Σε αυτήν τονίζεται ότι η απόφαση χορήγησης προσωρινής σύνταξης στους δικαιούχους εκδίδεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Η προθεσμία αυτή ισχύει και στις περιπτώσεις όπου υφίσταται χρόνος διαδοχικής ασφάλισης στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς.