6 Ιουλ 2016

Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις στα Προγράμματα «Άθληση για Όλους»

Όπως αναφέραμε, εγκρίθηκαν 1.529 θέσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους, έτους 2016-2017 με απόφαση του υφυπουργού Αθλητισμού Σταύρου Κοντωνή. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από μια σειρά δικαιολογητικών που περιγράφονται στο παρακάτω έγγραφο. Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ ενώ στην λίστα με τα κριτήρια επιλογής περιγράφονται τα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη στην τελική κατάταξη.