19 Ιουλ 2016

Δήμος Χαλανδρίου: Κλειστά τα ΚΑΠΗ 1 - 19 Αυγούστου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) 

Ταχ. Διεύθυν.: Καραολή Δημητρίου 2, 152-32 Χαλάνδρι 
Τηλέφωνο: 210-6848380, Fax: 210-6833387

Χαλάνδρι , 14/07/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα ΚΑΠΗ του δήμου Χαλανδρίου θα παραμείνουν κλειστά από 01/08/2016 έως 19/08/2016
Θα ανοίξουν στις 22/08/2016.

Σας ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι.