28 Ιουν 2016

Δημόσιο: Πώς θα επιστρέψουν μισθούς χιλιάδες υπάλληλοι ΙΔΟΧ (τροπολογία)

Τον τρόπο με τον οποίο υπάλληλοι ΙΔΟΧ του δημοσίου θα καταβάλουν τμήμα των ήδη καταβληθεισών αποδοχών τους επιχειρεί να ρυθμίση ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Πρόκειται για την εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του ν 4354_2015 (νέο μισθολόγιο) με βάση την οποία πλήθος υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επανακατάχθηκαν μισθολογικά.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας προτείνεται η η έκδοση ΚΥΑ ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο οι υπάλληλοι των οποίων οι συμβάσεις λήγουν το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα να λάβουν μηδενικό μισθο!