7 Ιουν 2016

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ., ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α....