27 Ιουν 2016

Καταστροφικές συνέπειες για Δομές, γονείς και εργαζόμενους με το νέο πρόγραμμα της "Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΕΚΔΑΠ

Την 24η Ιουνίου δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 1850 Β της Κ.Υ.Α. με τις αλλαγές στο πρόγραμμα της «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το 2016-2017. Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ.Κουρουμπλής, δήλωσε μία μέρα πριν στη Βουλή, απαντώντας σε ερώτηση Βουλευτή για το θέμα: «εγώ, νομίζω ότι έγινε ένας πολύ χρήσιμος και πολύ δημιουργικός διάλογος και αποτέλεσμα αυτού του διαλόγου ήταν να πάμε σε ένα νέο σύστημα, πιο δίκαιο, πιο δημοκρατικό, πιο κοινωνικό, πιο αντιγραφειοκρατικό…». 
Η πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς έτσι. Το νέο σύστημα δεν προέκυψε ούτε από δημιουργικό διάλογο, ούτε διαμορφώθηκε στις συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς. Το νέο σύστημα ετοιμάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρησης Τομεακών Ε.Π. του Υπουργείου Οικονομίας και απλά παρουσιάστηκε στους φορείς σε διάφορες συσκέψεις. Σε εμάς παρουσιάστηκε στην διυπουργική σύσκεψη της 14ης Ιουνίου 2016 στην ποία συμμετείχαν τα Υπουργεία Οικονομίας, Εσωτερικών και Εργασίας, η ΕΕΤΑΑ, εκπρόσωποι των Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σταθμών και ο ΠΑΣΕΚΔΑΠ. Εκεί διαπιστώθηκαν και αναδείχθηκαν από εμάς τα αρνητικά του νέου συστήματος και κατατέθηκαν προτάσεις διόρθωσης αυτών. Στην Κ.Υ.Α. που δημοσιεύτηκε χτες δεν εμπεριέχεται καμία από τις βελτιωτικές προτάσεις μας ενώ διατηρήθηκαν διατάξεις οι οποίες θα αποδειχτούν καταστροφικές κατά την εφαρμογή του νέου συστήματος. 
Ο «διάλογος», λοιπόν, για το νέο σύστημα στην ουσία έγινε αφού είχαν ληφθεί όλες οι αποφάσεις και είχε τη μορφή ενημέρωσης των φορέων και όχι διαλόγου.
Την 24η Ιουνίου, λίγες ώρες πριν δημοσιευτεί η Κ.Υ.Α., ξεκίνησε ο διάλογος για τα επιμέρους στοιχεία που θα αναφέρονται στην Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για τους γονείς η οποία θα ακολουθεί και θα εξειδικεύει όσα ορίζονται στην Κ.Υ.Α.. Στη σύσκεψη συμμετείχαν σύμβουλοι των κ. Κουρουμπλή και κ. Μπαλάφα, η διοίκηση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ, της ΕΣΑΜΕΑ, των Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών και ο ΠΑΣΕΚΔΑΠ.. Εκεί ακόμα πιο οργανωμένα θίξαμε εκ νέου τις καταστροφικές συνέπειες του νέου συστήματος για τις Δομές, τους γονείς και τους εργαζόμενους. Μαζί μας συμφώνησαν η ΚΕΔΕ και η ΕΣΑΜΕΑ αλλά για ακόμα μία φορά φάνηκε ότι οι προτάσεις μας έπεσαν στο κενό με κυρίαρχη άποψη εκ μέρους των αρμοδίων πως «ας τρέξει το πρόγραμμα έτσι για φέτος και διορθώνουμε δυσλειτουργίες από την επόμενη περίοδο». Γνώμη μας είναι πως αφού δεν συμπεριλήφθηκαν οι προτάσεις μας ή μέρος αυτών στο κείμενο της Κ.Υ.Α. θα μπορούσαν κάποια πράγματα έστω και τελευταία στιγμή να διορθώνονταν στην εξειδίκευση της Κ.Υ.Α., δηλαδή στην Πρόσκληση του προγράμματος προς τους γονείς.

Για να εξηγήσουμε τα καταστροφικά σημεία που εντοπίσαμε θα χρησιμοποιήσουμε όσα αναφέρονται στο κοινό Δ.Τ. των συναρμόδιων Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομίας και Εργασίας, της 23ης Ιουνίου με τίτλο “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»” εξηγώντας πώς όσα παρουσιάζονται ως θετικά του νέου συστήματος στην πραγματικότητα θα δημιουργήσουν άλλα μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που υποτίθεται ότι λύνουν.

Δείτε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ