1 Ιουν 2016

Νομικό πρόβλημα για τις έκτακτες επισκευές οχημάτων

Προσπάθεια να συμπεριληφθεί το τεράστιο πρόβλημα των έκτακτων επισκευών των οχημάτων, γίνεται στην άτυπη διαβούλευση του επικείμενου νομοσχεδίου σκούπα.
Το πρόβλημα ανέδειξε η υπηρεσία καθαριότητας της Ηλιούπολης σε επικοινωνία με αρκετούς δήμους και ανέλαβε να φέρει στον επίσημο διάλογο με το υπουργείο ο δήμαρχος Νίκαιας Ρέντη και μέλος της ΚΕΔΕ κ. Ιωακειμίδης.

Το πρόβλημα έχει ανακύψει από την στιγμή που το 7ο τμήμα του ενέταξε τις έκτακτες δαπάνες στις διατάξεις περί δημοσίων προμηθειών με τα γνωστά όρια και θεώρησε κατάτμηση έργου τις τμηματικές αναθέσεις.
Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών υποστηρίζουν ότι είναι αδύνατον να γίνει πρόβλεψη βλαβών και κυρίως υλικών.
Οι υπηρεσίες προτείνουν να ενταχθεί στο νόμο σκούπα η πάγια τακτική με την Υπουργική Απόφαση 3373/390/1975 (ΦΕΚ 349/τ.Β’/75) άσχετα του ποσού που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό.

http://www.myota.gr/, 1/6/2016