13 Ιουν 2016

Δήμος Χαλανδρίου: Ανακοίνωση για την Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
TMHMA: ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Στρ. Παπάγου 7
Τ.Κ. : 152 34 Χαλάνδρι


Τηλέφωνα Γραμματείας: 210-6899925
Τηλέφωνο Αντιδημάρχου: 210-6899928
Ε-mail: grafeio.paideias@halandri.gr

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 13/6/2016

«Ανακοίνωση για την ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».

Το Πρόγραμμα «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» του Δήμου Χαλανδρίου θα ξεκινήσει την 22/06/2016 Ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ.