30 Ιουν 2016

Κ.Ε.Δ.Ε.: Επιστολή διαμαρτυρίας προς το Διοικητή του ΙΚΑ για τη μη παροχή ασφαλιστικής ενημερότητας στους Δήμους που λαμβάνουν επιχορηγήσεις για κοινωφελή προγράμματα