16 Ιουν 2016

6 μήνες χωρίς Προϋπολογισμό Δήμος!

6 μήνες χωρίς ισοσκελισμένο Προϋπολογισμό παραμένει ο Δήμος Αχαρνών, με αποτέλεσμα ο τ. Δήμαρχος της πόλης, επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο, Σωτήρης Νοτύρος, να ζητήσει έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθεί ένα θέμα, άμεσα συνδεδεμένο με την καθημερινή, ομαλή λειτουργία του Δήμου.

Επισημαίνεται ότι, χωρίς ψηφισμένο Προϋπολογισμό, ένας Ο.Τ.Α. δε δύναται να εκτελέσει έργα, να πραγματοποιήσει προμήθειες και γενικά οικονομικές κινήσεις, εκτός από την πληρωμή του προσωπικού.