19 Μαΐ 2016

Δήμος Χαλανδρίου: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΦΥΛΑΞΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΦΥΛΑΞΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Δείτε Ε Δ Ω την Ανακοίνωση