31 Μαΐ 2016

Κινητικότητα στο Δημόσιο: Τι θα περιλαμβάνει - Πότε ξεκινά

Ενιαίο σύστημα κινητικότητας στο σύνολο του δημοσίου τομέα θα θεσμοθετήσει το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. (Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης) εντός του Ιουνίου, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την κάλυψη των κενών σε καίριους τομείς των δημοσίων υπηρεσιών.

Βασική καινοτομία του σχεδίου είναι η δυνατότητα κάθε υπαλλήλου Υπουργείου , Δημόσιας Υπηρεσίας, ΝΠΔΔ, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Δήμου ή Περιφέρειας να έχει πρόσβαση στο σύνολο των θέσεων, που θα καλύπτονται μέσω του προγράμματος, σύμφωνα με το «Έθνος».

Σε πρώτη φάση το νέο σύστημα προτείνεται να αφορά στην κάλυψη θέσεων εργασίας, ενώ αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο σταδιακά να επεκταθεί και στην κάλυψη κενών Προϊσταμένων εάν αρθούν οι υφιστάμενες ακαμψίες του συστήματος.

Οι άξονες

Οι κύριοι άξονες του νέου συστήματος είναι οι εξής:

Η κινητικότητα θα αφορά αποκλειστικά την κάλυψη κενή οργανικής θέσης ορισμένου κλάδου (μετάταξη) και θα έχει αμιγώς εθελούσιο χαρακτήρα. Προτείνεται χρονικό διάστημα ενός έτους ως προστάδιο της μετάταξης, στο τέλος του οποίου θα οριστικοποιείται η τοποθέτηση στο νέο φορέα.
Η κινητικότητα εντός του ίδιου φορέα μπορεί να έχει τη μορφή απόσπασης (προσωρινή μετακίνηση) εάν υπάρχουν κενές θέσεις που δεν είναι δυνατή η άμεση κάλυψή τους και σε περίπτωση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
Θα παρέχονται κίνητρα (μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη, δυνατότητα επιλογής υπηρεσίας ύστερα από τρία χρόνια και μοριοδότηση σε διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένων) για κάλυψη θέσεων σε παραμεθόριες περιοχές και νησιά.
Θα υπάρχει η υποχρέωση παραμονής σε μία θέση έπειτα από διορισμό ή μετάταξη για ορισμένο χρονικό διάστημα (προτείνεται η τριετία), ενώ θα προβλεφθεί ενιαίος καθορισμός ειδικών απαγορεύσεων για ορισμένες κατηγορίες προσωπικού (π.χ. νοσηλευτικό), ώστε να μην ανακύπτουν παρερμηνείες στη σχετική νομοθεσία.

Για την κινητικότητα μεταξύ ομοειδών φορέων (π.χ. Δήμοι, Περιφέρειες κ.τ.λ.) θα προβλεφθεί η δυνατότητα για απλουστευμένες ενιαίες διαδικασίες μετάταξης ή περιορισμένο χρονικό διάστημα και απόσπασης, οι οποίες θα διενεργούνται από τους εποπτεύοντες φορείς (π.χ. Υπουργείο Εσωτερικών).

Για το νέο σύστημα κινητικότητας θα συσταθεί στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., η Κεντρική Υπηρεσία Κινητικότητας, η οποία θα έχει συντονιστικό ρόλο στη διενέργεια του προγράμματος και στην αξιολόγηση των αιτημάτων κάλυψης αναγκών σε προσωπικό και την επίλυση αναφυόμενων προβλημάτων.

Το πρόγραμμα κινητικότητας θα είναι συνεχές, ωστόσο, για λόγους πρακτικούς, θα εφαρμόζεται σε τρεις κύκλους ανά έτος (π.χ. Φεβρουάριο, Ιούνιο, Οκτώβριο), όπου θα καταγράφονται τα αιτήματα από κάθε φορέα.