16 Μαΐ 2016

Ποιες δημοτικές δομές χρηματοδοτούνται για υπηρεσίες ΚΗΦΗ (απόφαση)

Πόρους συνολικού ύψους 239.577,84 ευρώ αποδίδει σε δημοτικές δομές το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ), οι υπηρεσίες των οποίων παρέχονταν από τους φορείς των ΟΤΑ που υλοποιούσαν τις Πράξεις «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλησης των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων»

Τα χρήματα προέρχονται από λογαριασμό του υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων». Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Μπαλάφας, το ποσό αποδίδεται για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 έως τη συμβασιοποίηση με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με βάση τις βεβαιώσεις των φορέων υλοποίησης που απέστειλαν στην υπηρεσία του υπουργείου, από τις οποίες προκύπτει το συνολικό ποσό που απαιτείται για την καταβολή της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού στο πλαίσιο των εν λόγω πράξεων και θα διατεθεί στους ΟΤΑ όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα, με χρηματική εντολή του υπουργείου Εσωτερικών.
Δείτε τον πίνακα της κατανομής ΕΔΩ