25 Μαΐ 2016

ΥΠ.ΕΣ.: «Εξυπηρέτηση αναγκών τομέα καθαριότητας προσωπικού που απασχολείται με δίμηνες συμβάσεις»

ΥΠ.ΕΣ.:  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.