6 Μαΐ 2016

ΕΝΥΠΕΚΚ: 8 δις € ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ!!

4/5/2016

Ασφαλιστικό νομοσχέδιο:

-8 δις € οι περικοπές στις συντάξεις!!

-Ιδού οι 15 ρυθμίσεις!


Περικοπές ύψους 8 δις € και πλέον σε όλα τα είδη των συντάξεων (κύριες, επικουρικές, μερίσματα, εφάπαξ) για την τριετία 2016-2019 περιλαμβάνει το κυβερνητικό ασφαλιστικό νομοσχέδιο που συζητείται αυτή την εβδομάδα στη Βουλή.

Η κυβέρνηση μέχρι την τελευταία στιγμή συστηματικά αποκρύπτει την αλήθεια από συνταξιούχους, από ασφαλισμένους, από ολόκληρο τον λαό. Το ίδιο άλλωστε έπραξε και προεκλογικά, αφού επίμονα απέκρυπτε το ύψος των περικοπών στις κοινωνικές δαπάνες που είχε συμφωνήσει με τους δανειστές!

Την ίδια στιγμή, κυβερνητικά και κοινοβουλευτικά στελέχη της τριτομνημονιακής συγκυβέρνησης δηλώνουν ότι δεν θα δεχθούν περικοπές δαπανών για τις συντάξεις πέρα από το 1,8 δις € που προβλέπεται στο Μνημόνιο!

Η πανηγυρική όμως διάψευση ήρθε μόλις προ ολίγων ημερών από το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που στην κατά το Σύνταγμα (άρθρο 75 παρ. 1) Έκθεσή του με αριθμό 141/16/2016 εκτοξεύει τις πραγματικές περικοπές των συντάξεων για την τριετία 2016-2019 στο ποσό-μαμούθ των 8,2 δις €!!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ επαληθεύτηκε για άλλη μια φορά.

Η ανεξάρτητη Επιστημονική της Ομάδα επεξεργάστηκε ολόκληρο το υπό συζήτηση νομοσχέδιο και σήμερα δίνει στη δημοσιότητα τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνει με αριθμούς και ύψος περικοπών που έχουν ως εξής:

 Είδος περικοπής2016
(σε εκατ. €)
2017
(σε εκατ. €)
2018
(σε εκατ. €)
2019
(σε εκατ. €)
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
1Σταδιακή κατάργηση  ΕΚΑΣ
(άρθρο 92 ν/σ)
1685698038532.393
2Μείωση ετήσιας δαπά-νης για νέους συντα-ξιούχους Δημοσίου- ΕΦΚΑ
(άρθρα 7, 8, 28 και 30 ν/σ)
21101222345689
3Μείωση οικογενειακών παροχών για νέους συνταξιούχους ΕΦΚΑ (άρθρα 10 και 27 ν/σ)17152144
4Μείωση ετήσιας δαπά-νης συντάξεων λόγω θανάτου (χηρείας) Δη-μοσίου-ΕΦΚΑ
(άρθρα 12 και 27 ν/σ)
1159122177369
5Μείωση ετήσιας δαπά-νης για συντάξεις Δη-μοσίου-ΕΦΚΑ λόγω ε-φαρμογής ανωτάτου ορίου (πλαφόν)
(άρθρα 13 και 27 ν/σ)
22383898
6Μη καταβολή αυξήσεων στις υφιστάμενες συντά-ξεις Δημοσίου-ΕΦΚΑ για τα έτη 2018-2019 (άρθρα 14 και 33 ν/σ)18776263
7Μείωση ετήσιας δα-πάνης για επικουρικές συντάξεις νέων συντα-ξιούχων
(άρθρο 96 ν/σ)
5274348123
8Μείωση ετήσιας δα-πάνης καταβαλλομένων επικουρικών συντάξεων (άρθρο 96 ν/σ)1742912842771026
9Εφαρμογή αυτόματου μηχανισμού εξισορρό-πησης για το 2019
(άρθρο 96 ν/σ)
3636
10Περικοπές στις εφάπαξ παροχές
(άρθρο 35 ν/σ)
9761515133
11Μείωση της ετήσιας δαπάνης για τα κατα-βαλλόμενα μερίσματα
(άρθρο 48 ν/σ)
207208208209832
12Αύξηση ορίου ασφα-λιστέων αποδοχών (άρθρο 38 ν/σ)2324252698
13Αύξηση εισφορών για τις επικουρικές συντά-ξεις
(άρθρο 97 ν/σ)
1733513623651251
14Αυξήσεις εισφορών αυτοαπασχολουμένων-ελευθέρων επαγγελμα-τιών
(άρθρο 39 ν/σ)
136137138411
15Αυξήσεις εισφορών αγροτών
(άρθρο 40 ν/σ)
9495112157458
 
ΣΥΝΟΛΑ

9961912257327438224

Μετά

-την από 20-4-2016 Γνωμοδότηση της Α’ Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές ΟΛΕΣ οι συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου και

-το πρόσφατο Πόρισμα της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ), με το οποίο προβλήθηκαν ουσιαστικές ενστάσεις για τη νομιμότητα, τη συνταγματικότητα και την αποτελεσματικότητα των περισσότερων ρυθμίσεων του νομοσχεδίου,

τώρα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με την Έκθεσή του τετραπλασιάζει(!) το κόστος των περικοπών για τις συντάξεις διαψεύδοντας πανηγυρικά την κυβέρνηση για το πραγματικό ύψος τους!!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ, πιστή στο επιστημονικό καθήκον αληθείας, θα συνεχίσει με συνέπεια το έργο της.

Θα ενημερώνει κατά τακτά διαστήματα τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους, όλο τον λαό μας, για την εφαρμογή των κοινωνιοκτόνων μνημονιακών πολιτικών.

Θα μάχεται να ΜΗΝ καταργηθεί το ανολοκλήρωτο Κοινωνικό Κράτος και μάλιστα από κυβέρνηση της Αριστεράς.

Θα παλεύει καθημερινά προκειμένου να ΜΗΝ πληρώσει ο περήφανος λαός μας τα χρέη των πολιτικών και οικονομικών ελίτ της Ελλάδας.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος