10 Μαΐ 2016

581.708,74 ευρώ στον Δήμο Χαλανδρίου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών του.

581.708,74 ευρώ κατανέμονται με απόφαση του ΥΠΕΣΔΑ στον Δήμο Χαλανδρίου, για την κάλυψη λειτουργικών και γενικών δαπανών του.
Πρόκειται για απόφαση για την απόδοση 106,7 εκατ. ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2016, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ε΄ κατανομή έτους 2016.

Δείτε Ε Δ Ω την Απόφαση.

πληροφορίες από aftodioikisi.gr/