18 Μαΐ 2016

Δ. Αθηναίων: 352 χιλ ευρώ σε υπαλλήλους που δικαιώθηκαν δικαστικά

Με απόφασή του ο Δήμος Αθηναίων χορηγεί στις παρακάτω (έγγραφο) νυν και πρώην υπαλλήλους του ∆ήµου, επιδικασθέντα ποσά βάσει της 4349/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τµήµα 12ο Μονοµελές). Το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί ανέρχεται σε 352.516,73 €

H απόφαση βασίζεται στο υπ’ αριθµό 4349/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τµήµα 12ο Μονοµελές), µε την οποία έγινε εν µέρει δεκτή η έφεση, εξαφανίστηκε η 13892/2014 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά το µέρος που διαπίστωσε κατάργηση της δίκης ως προς την αξίωση των τόκων επί της καταβληθείσας στις εγκαλούσες αποζηµίωσης και αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του ∆ήµου Αθηναίων να καταβάλει στις 31 υπαλλήλους τον οφειλόµενο τόκο και µε επιτόκιο υπερηµερίας 6%, από την επίδοση της αγωγής (13-6-2007) έως την εξόφληση, λαµβανοµένης υπ’ όψιν την τµηµατική καταβολή της αρχικής αποζηµίωσης.