23 Μαΐ 2016

ΦΕΚ 1410Β' (19-5-2016): Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.