20 Απρ 2016

Δήμος Χαλανδρίου: Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904

Χαλάνδρι, 15/04/2016
Α.Π.: 11253


8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 20η Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2016.

2. Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας έως δυο μηνών για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση 2016» στα σχολεία του Δήμου και «Αθλητική Κατασκήνωση 2016».

3. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου με σύμβαση μίσθωσης έργου (αντί ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) στο πλαίσιο προγραμμάτων (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα WASTE4THINK – HORIZON 2020).

4. Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

5. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης ποσού για φιλοξενία μαθητών του Λυκείου Caarinan από το Turku της Φιλανδίας, στο πλαίσιο εκδηλώσεων του 4ου ΓΕΛ Χαλανδρίου με τη συνεργασία του Δήμου Χαλανδρίου.

6. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης για τη φιλοξενία αντιπροσωπείας του Δήμου HARBIN στο πλαίσιο της αδελφοποίησης με τον Δήμο Χαλανδρίου.

7. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης για τη μετακίνηση του Δημάρχου και Αντιδημάρχων στον καταυλισμό φιλοξενίας προσφύγων πολέμου στη Λάρισα.

8.Έγκριση σκοπιμότητας εκτέλεσης της αθλητικής εκδήλωσης στίβου «Ευριπίδεια 2016» και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικού, της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Ν. Γενιάς.

9. Έγκριση σκοπιμότητας εκτέλεσης των διαδημοτικών κολυμβητικών αγώνων «Ευριπίδεια 2016» και έγκριση δαπάνης για την παροχή της υπηρεσίας ηλεκτρονικής χρονομέτρησης, της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Ν. Γενιάς.

10. Παραχώρηση κολυμβητηρίου Αθλητικού Κέντρου «Νικ. Πέρκιζας».

11. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 79/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον «Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου».

12. Καταστροφή υλικών μηχανογραφικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.

13. Έγκριση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου. (αρ. πρωτ. 10285/07-04-2016).

14. Έγκριση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου. (αρ. πρωτ. 10938/13-04-2016).

15. Έγκριση της μελέτης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ‘’Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ’’» για υποβολή προς χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής.

16. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», Α.Μ. 12/14.
   
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ