20 Απρ 2016

Ατυχήματα στους Δήμους: Αποφάσεις των γ.γ. Υπ. Εσωτερικών & Εργασίας

Συνάντηση εργασίας με τον γ.γ. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανδρέα Νεφελούδη, για τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία σε ό,τι αφορά το χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πραγματοποιήθηκε, σήμερα, με πρωτοβουλία του γ.γ. του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Κώστα Πουλάκη. 

Όπως επισημάνθηκε από τον κ. Πουλάκη, «τα τελευταία χρόνια τα εργατικά ατυχήματα στο χώρο της Αυτοδιοίκησης είναι όλο και συχνότερα, πολλά δε από αυτά αποβαίνουν θανατηφόρα. Υπάρχει εύλογη ανησυχία μεταξύ των εργαζομένων, κυρίως στους Δήμους, την οποία η κυβέρνηση συμμερίζεται. Για το λόγο αυτό – σε συνεννόηση και με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την πολιτική του ηγεσία – αναζητούμε λύσεις, ώστε να αποκατασταθούν αδικίες που υπάρχουν σε σχέση με τους εργαζόμενους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, να λυθούν προβλήματα που αφορούν την παροχή μέσων ατομικής προστασίας (εξοπλισμός, γάλα κ.λπ.) και, γενικά, να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς την εργατική νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στην κατεύθυνση αυτή ζητήσαμε σήμερα και τη συνδρομή του συναρμόδιου Υπουργείου, ώστε να διασφαλιστεί η περιοδικότητα των προβλεπόμενων ελέγχων, αλλά και να αναζητήσουμε από κοινού τρόπους βελτίωσης του συστήματος πρόληψης των ατυχημάτων και των ασθενειών στην εργασία». 

Από την πλευρά του, ο κ. Νεφελούδης ενημέρωσε ότι, το Υπουργείο Εργασίας, μετά και τα πρόσφατα ατυχήματα, έχει ήδη αποστείλει σχετικό έγγραφο προς τις αρμόδιες Yπηρεσίες και το ΣΕΠΕ, ζητώντας την εντατικοποίηση των ελέγχων στις Υπηρεσίες Καθαριότητας των Δήμων, όπου παρατηρούνται και τα περισσότερα προβλήματα, ενώ διαβεβαίωσε ότι, στο πλαίσιο και της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στην Εργασία (2016-2020), που θα παρουσιαστεί σύντομα, το Υπουργείο Εργασίας θα προωθήσει σημαντικές θεσμικές αλλαγές στον τομέα της πρόληψης, που θα διασφαλίζουν την πραγματική και αξιόπιστη εφαρμογή των κανόνων, ενώ θα περιλαμβάνονται και ειδικότερες προβλέψεις για το Δημόσιο Τομέα και, κυρίως, για τους Ο.Τ.Α. 

Τέλος, στο πλαίσιο της συνάντησης, αποφασίστηκε να εγκαινιαστεί μία στενότερη συνεργασία των δύο Υπουργείων, με την άμεση σύσταση άτυπης Ομάδας Εργασίας, η οποία μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα θα καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις και εξειδικεύσεις σε ό,τι αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων στην Αυτοδιοίκηση, μετά από συζήτηση και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των αιρετών των Δήμων.

Όπως άλλωστε διαπίστωσαν από κοινού οι δύο Γενικοί Γραμματείς, κατά το κλείσιμο της συνάντησης, «οι υπαρκτές δυσκολίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται ως δικαιολογία για τη μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Η διαμόρφωση ενός σωστού εργασιακού περιβάλλοντος στους Ο.Τ.Α. είναι προτεραιότητα για τα συναρμόδια Υπουργεία».