18 Απρ 2016

Στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης οι Δημόσιοι Υπάλληλοι

Σημαντικές αλλαγές στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά / συνταξιοδοτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων, επέρχονται με το Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό Νομοσχέδιο, που καταθέτει προς ψήφιση το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως παρουσιάζει το epoli.gr.

Ειδικότερα, με το παρόν νομοσχέδιο:

- Οι υπαγόμενοι στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των Εκκλησιαστικών Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, θα υπάγονται, πλέον, με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, για την κύρια σύνταξη, στο Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό καθεστώς, του υπό σύσταση Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). 

Όλες οι αλλαγές στο Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό των Δημοσίων Υπαλλήλων στο ακόλουθο, επισυναπτόμενο αρχείο .pdf, όπου αναλύονται:

1. Οι ενιαίοι κανόνες ασφάλισης - παροχών Δημοσίων Υπαλλήλων [Άρθρο 5].

2. Οι ειδικές - μεταβατικές συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου [Άρθρο 6].

Επισημαίνεται ότι, στο προς έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και τελική ψήφισή του από την Ολομέλεια νομοσχέδιο, τα Άρθρα του και οι προβλεπόμενες διατάξεις σ' αυτά, εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ., που διέπονται από το ίδιο με τους Δημοσίους Υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις του βαρύνουν το Δημόσιο, είτε τους οικείους Φορείς, καθώς και για το προσωπικό του ΟΣΕ και των υπαλλήλων των Ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ 3395/1955 (Α' 276).