4 Μαρ 2016

Εργαζόμενοι ΕΕΤΤ: Κίνδυνος διακοπής της λειτουργίας της ΕΕΤΤ.

Στην ύστατη κίνησή τους για να αντιμετωπίσουν το χρόνιο πλέον πρόβλημα της «ακέφαλης» ΕΕΤΤ η εργαζόμενοι απευθύνθηκαν με επιστολή τους στον Πρωθυπουργό τονίζοντας την επικείμενη διακοπή των εργασιών της Επιτροπής μετά την 1η Απριλίου, καθώς απαιτείται εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την λειτουργία της. Η Επιτροπή εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο έχει μείνει χωρίς Πρόεδρο με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η λήψη καμίας απόφασης της Ολομέλειας. Οι εργαζόμενοι αναφέρουν τις καθημερινές δυσκολίες και τονίσουν πως η ΕΕΤΤ έχει εισφέρει με ποσόν πάνω από 2 δισ. ευρώ στα δημόσια έσοδα.

Η επιστολή έχει ως εξής:


Προς

κ. Αλέξη Τσίπρα
Πρόεδρο της Κυβέρνησης


κ. Νικόλαο Βούτση
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων


κ. Χρήστο Σπίρτζη
Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων


Αξιότιμοι Κύριοι,
Οι εργαζόμενοι της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με αυξημένο αίσθημα ευθύνης και ανταπόκρισης στα καθήκοντα τους, υψηλό επίπεδο κατάρτισης και πολυετή εργασιακή εμπειρία, εργαζόμαστε αδιαλείπτως με σκοπό να επιτελεστεί το έργο της Αρχής, όπως αυτό ορίζεται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία η οποία ενσωματώνει οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με τους τομείς ηλεκτρονικών και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η εργασία μας στο εν λόγω θεσμικό περιβάλλον έχει συνεισφέρει, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη των αγορών, στη συνεχή μείωση του δείκτη τιμών καταναλωτή των εν λόγω υπηρεσιών και στην απόδοση εσόδων άνω των 2 δισ. ευρώ στον Κρατικό Προϋπολογισμό, χωρίς καμία επιβάρυνσή του.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ασκήσουμε το μέρος των ανωτέρω αρμοδιοτήτων που δεν απαιτούν την λήψη Αποφάσεων από την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, καθώς αυτή δεν δύναται να συγκληθεί από το τέλος Ιουνίου 2015, λόγω της παραίτησης του προηγούμενου Προέδρου της. Η εν λόγω δυσλειτουργία έχει επηρεάσει αρνητικά, μεταξύ άλλων, θέματα προστασίας καταναλωτή, ελέγχου των αγορών και συλλογής εσόδων προς τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Περαιτέρω, από την 1/4/2016, και εάν δεν έχει μέχρι τότε εγκριθεί ο προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ για το έτος 2016, δε θα μπορούμε να προβαίνουμε σε καμία υπηρεσιακή ενέργεια που απαιτεί δαπάνες.
Για τα ανωτέρω, έχουμε αποταθεί στα μέλη της Διοίκησης της ΕΕΤΤ και τους φορείς της Πολιτείας, προκειμένου να υπάρξουν πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της ΕΕΤΤ, χωρίς καμία προσπάθεια ή πρόθεση εμπλοκής μας σε πολιτικές σκοπιμότητες/αντιπαραθέσεις που είναι άλλωστε αντίθετες στις αρχές που υπηρετούμε διαχρονικά, και θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε ανεξαρτήτως διοικήσεων.
Παρακαλούμε όπως, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να επανέλθει η Υπηρεσία μας σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Είμαστε στη διάθεσή σας για την πραγματοποίηση συνάντησης προκειμένου να συζητηθούν τα ανωτέρω.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ