23 Μαρ 2016

Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου: Ενημέρωση για πληρωμή νυχτερινών, υπερωριών και Κυριακών.

Χαλάνδρι 23-3-2016 

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Χαλανδρίου, με αφορμή τα ερωτήματα συναδέλφων για την πληρωμή των Υπερωριών, Νυχτερινών και Κυριακών και κατόπιν ενημέρωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου πληροφορεί τους εργαζόμενους για τα εξής: 

• Η πληρωμή των Νυχτερινών του Νοεμβρίου 2015, Δεκεμβρίου 2015 και Ιανουαρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί στις 10/04/2016. 

• Η πληρωμή των Υπερωριών και Κυριακών Νοεμβρίου , Δεκεμβρίου 2015 και Ιανουαρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί μετά από την έγκριση της υπηρεσίας επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου με πιθανή ημερομηνία πληρωμής το τέλος Απριλίου. 

ΤΟ Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ