16 Μαρ 2016

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένα ωράρια, μειωμένοι μισθοί στο λιανεμπόριο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει για το Λιανικό Εµπόριο τους ∆είκτες Απασχολουµένων Ατόµων, καθώς και για πρώτη φορά του ∆είκτες Ωρών Εργασίας και Μισθών και Ηµεροµισθίων, µε έτος βάσης 2010=100,0 για το 4ο τρίµηνο 2015. 

H εξέλιξη των οποίων σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία έχει ως εξής:
  • Ο Γενικός ∆είκτης Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο του 4ου τριµήνου 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του 4ου τριµήνου 2014,παρουσίασε αύξηση κατά 0,9%, ενώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του 3ου τριµήνου 2015, παρουσίασε µείωση κατά 0,3%.
  • Ο ∆είκτης Ωρών Εργασίας στο Λιανικό Εµπόριο του 4ου τριµήνου 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του 4ου τριµήνου 2014, παρουσίασεαύξηση κατά 1,1%, ενώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του 3ου τριµήνου 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 3,4%.
  • Ο ∆είκτης Μισθών και Ηµεροµισθίων στο Λιανικό Εµπόριο του 4ου τριµήνου 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του 4ου τριµήνου 2014, παρουσίασε µείωση κατά 2,6%, ενώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του 3ου τριµήνου 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 21,4%.
  • Ο Εποχικά ∆ιορθωµένος (ως προς την επίδραση εποχικών γεγονότων, π.χ. έναρξη σχολικής περιόδου, εορτές, τουριστική περίοδος κ.λ.π) Γενικός ∆είκτης Απασχολουµένων Ατόµων του 4ου τριµήνου 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του 3ου τριµήνου 2015, παρουσίασε µείωση κατά 0,2%, ο αντίστοιχος ∆είκτης Ωρών Εργασίας παρουσίασε αύξηση κατά 0,4% και ο αντίστοιχος ∆είκτης Μισθών και Ηµεροµισθίων παρουσίασε αύξηση κατά 3,6%. 
Επισηµαίνεται ότι ο Γενικός ∆είκτης Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο του 3ου τριµήνου 2015, ο οποίος ανακοινώθηκε στο προηγούµενο ∆ελτίο Τύπου, λόγω νέων στοιχείων έχει αναθεωρηθεί από 95,0 σε 95,1 και η ετήσια µεταβολή του από 2,2% σε 2,3%.