19 Φεβ 2016

Επέκταση εξυπηρέτησης ασφαλισμένων του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου και του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

Από 24/2/2016, για το Νομό Αττικής, η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου και του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων επεκτείνεται και στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Περιστερίου, Αγίας Παρασκευής και Καλλιθέας. 

Έτσι από 24/2/2016, οι ασφαλισμένοι των δύο Τομέων της Δ/νσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ, εν ενεργεία και συνταξιούχοι καθώς και τα έμμεσα μέλη αυτών, θα εξυπηρετούνται, για: 
α) έκδοση ή αντικατάσταση των βιβλιαρίων ασθενείας τους, 
β) διακοπή, αναστολή ή κατάργηση του ασφαλιστικού τους δικαιώματος και 
γ) χορήγηση εξόδων κηδείας από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών, Πειραιά, Πλ. Συντάγματος, Λ. Αλεξάνδρας, Αμαρουσίου, Περιστερίου, Αγίας Παρασκευής και Καλλιθέας.  

Υπενθυμίζουμε ότι για την έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) συνεχίζεται η εξυπηρέτηση τους από όλα τα Περιφερειακά, Τοπικά Υποκ/τα και τα Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ( σχετ. Γεν. Έγγραφο 2204/30-4-2015 ). Για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν κατά την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων θα απευθύνεστε στη Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ, Ηπείρου 38, Αθήνα ως εξής:

για θέματα ασφάλισης στα τηλέφωνα 210-8809551, 210-8809554 και 210-8809556
για θέματα παροχών (έξοδα κηδείας) στα τηλέφωνα 210-8809527, 210-8809547 και 210-8809548
για θέματα Λογιστηρίου στα τηλέφωνα 210-8809506, 2108809508

http://www.aftodioikisi.gr/, 19/2/2016