4 Φεβ 2016

ΚΑΠΗ Δήμου Χαλανδρίου: Ανακοίνωση - Ενημέρωση για τις εγγραφές & τις ανανεώσεις των μελών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                              
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                                
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η.Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου & Κ. Δημητρίου 2
Τηλ.: 210 6848380, Fax: 2106833387

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές και ανανεώσεις των μελών των Κ.Α.Π.Η. για το 2016  έχουν ως εξής :

Για το Κεντρικό ΚΑ.Π.Η.
Εγγραφές : Κάθε Τετάρτη 9:00π.μ. - 12:00 μεσημβρινή
Ανανεώσεις : Κάθε Πέμπτη 9:00π.μ. - 12:00 μεσημβρινή

Για το Κ.Α.Π.Η. Κάτω Χαλανδρίου
Εγγραφές : Κάθε Τρίτη 9:00π.μ. - 12:00 μεσημβρινή
Ανανεώσεις : Κάθε Πέμπτη 9:00π.μ. - 12:00 μεσημβρινή

Για το Κ.Α.Π.Η. Τούφας
Εγγραφές : Κάθε Δευτέρα 9:00π.μ. - 12:00 μεσημβρινή
Ανανεώσεις : Κάθε Τρίτη 9:00π.μ. - 12:00 μεσημβρινή

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

  • οι ανανεώσεις των παλαιών εγγεγραμμένων μελών των Κ.Α.Π.Η. θα γίνονται έως το τέλος του μηνός Απριλίου και θα πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους την ταυτότητα μέλους
  • οι εγγραφές νέων μελών θα γίνονται έως το τέλος του μηνός Μαΐου και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά:
1.      Αστυνομική Ταυτότητα
2.      Δύο φωτογραφίες ταυτότητας
3.      Έντυπο σύνταξης ή αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ…) στο όνομά του, ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας

4.      Βιβλιάριο υγείας (για τη συμπλήρωση του ατομικού δελτίου υγείας).